Dela din stil

VILLKOR OCH VILLKOR - INSTAGRAM #yestimi

Timi of Sweden gillar att se produkter i verkligheten på sociala medier och vi kan begära att få dela bilder som du har lagt upp på Instagram i våra kanaler. Sådana kanaler är främst timis webbplatser (timi.se) men kan även innefatta timis andra kanaler, till exempel timi nyhetsbrev och instagram.

Genom att svara #yestimi på en bild efter timis begäran på Instagram, hädanefter kallad "bild(ar)", samtycker du till följande:

Du tillhandahåller Happy Accessories AB, ett svenskt företag under registreringsnummer 556797-2590 (hädanefter "HAPPY"), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda, på något sätt som bestäms efter HAPPY:s eget gottfinnande och utan några förpliktelser till dig, att använda dina bilder i deras marknadsföring och/eller reklam, inklusive bland annat rätten att reproducera, distribuera, ändra och redigera dina bilder. Vidare ger du HAPPY ditt samtycke till att använda bilder där du kan identifieras i marknadsförings- och/eller reklamsyfte, enligt Sw: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet du har skickat in och att du har tillstånd från alla personer som förekommer på bilderna. Dessutom intygar du att du är en individ (d.v.s. inte ett företag), att du är minst 18 år gammal eller har föräldrarnas samtycke och att HAPPYs användning av dina bilder inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.

Härmed befriar du HAPPY's från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och frigör och samtycker till att hålla HAPPY's och alla personer som agerar för HAPPY's från alla krav (inklusive krav från tredje part), ansvar, oavsett natur, i samband med användningen av bilderna enligt beskrivningen ovan.

Svensk lag styr dessa villkor, där behöriga domstolar i Stockholm ska ha exklusiv jurisdiktion för eventuella tvister som uppstår ur dem.

Du kan alltid kontakta oss med frågor om våra tjänster eller angående dataskydd; support@timi.se