BETALNING

Betalning kan göras med betalkort Visa, Visa Electron, MasterCard och Maestro. Betalningen kommer att debiteras och rensas från ditt konto vid mottagandet av din beställning av Happy Accessories AB, 556797-2590. Du bekräftar att kredit-/betalkortet som används är ditt. Alla kredit-/betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivaren.

Om emittenten av ditt betalkort vägrar att auktorisera betalning till Happy Accessories AB ansvarar vi inte för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att göra vår webbplats så säker som vi kan göra den. Alla kreditkortstransaktioner på den här webbplatsen behandlas med Debitech, en säker onlinebetalningsgateway som krypterar dina kortuppgifter i en säker värdmiljö. På Happy Accessories lagrar vi inte dina kreditkortsuppgifter på webbplatsen eller vår kunddatabas.

För att säkerställa att din shoppingupplevelse är säker, enkel och säker använder Happy Accessories Secure Socket Layer (SSL)-teknik. Detta krypterar och skyddar data du skickar till oss över internet. Om SSL är aktiverat kommer du att se ett hänglås längst ner i din webbläsare och du kan klicka på detta för att få information om SSL-digitalcertifikatregistreringen.

Dessutom kommer vi att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder, i den mån det är i vår makt att göra det, för att hålla informationen om din beställning och betalning säkra, men i avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi inte hållas ansvariga för någon förlust du kan drabbas om en tredje part skaffar obehörig åtkomst till någon data du tillhandahåller när du går in på eller beställer från webbplatsen.

Ytterligare information om säkerhetsåtgärder som används på webbplatsen finns i vår Säkerhetspolicy.